FORSIDE
OM ADVOKATFIRMAET
ARBEJDSOMRÅDER
FORRETNINGSBETINGELSER
PERSONDATA
MEDARBEJDERE
KONTAKT
JPC ADMINISTRATION APS

Logo
 
 
 
Arbejdsområder
 
Juristerne hos advokatfirmaet Jacob Christoffersen beskæftiger sig med de fleste retsområder.

Er der specialområder vi ikke dækker, kontakter vi altid specialister i vores omfattende netværk, for at sikre klienten den bedste og mest kvalificerede rådgivning.Advokatfirmaet Jacob Christoffersen beskæftiger sig bl.a. med:

 •  Arbejds- og ansættelsesret
 •  Personskade- og arbejdsskadesager
 •  Civile retsager, voldgiftssager, forsikringsret, klagenævnssager
 •  Entrepriseret og erhvervsejendomme, opførelse af fast ejendom
 •  Erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse, markedsføringsret m.v.
 •  Familie- og arveret: dødsbobehandling, ægtepagter, testamenter, separation  og skilsmisse, forældremydigheds-, bopæls- og samværssager
 •  Fast ejendom: køb og salg af fast ejendom, andelsboliger, mangler
 •  Gartneri og landbrug
 •  Immaterialret, herunder varemærkeret, ophavsret, IT- og EDB-ret
 •  Insolvensret: rekonstruktion, tvangsakkord, konkurs og gældssanering
 •  Lejeret: boliglejekontrakter, erhvervslejekontrakter samt rådgivning herom
 •  Konfliktløsning - forligsmægling
 •  Miljøret: jord- og luftforurening, spildevand, støj og affald, naturbeskyttelse
 •  Offentlig ret: kommune, forsyningsselskaber, udbudsregler
 •  Skatteret, rådgivning og skattesager
 •  Strafferet

 
  Adelgade 90   |   5400 Bogense   |   Telefon: 64 81 11 71   |   E-mail: jacob@adv-jc.dk